Giáo hội và sức bật mới

0

[ad_1]\r\n

GN – Hòa với niềm vui chung của \nđất nước và dân tộc, chào mừng những sự kiện lớn đã diễn ra trên nước Việt Nam \nthân yêu như Đại hội Đảng lần thứ 12, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Hội đồng \nNhân dân các cấp thành công tốt đẹp. Thông qua thế hệ lãnh đạo mới của nhiệm kỳ, \nđất nước ta, dân tộc ta sẽ có đủ điều kiện phát huy thế và lực, tạo ra những động \nlực mới nhằm phát triển đất nước theo hướng hiện đại.

Với niềm vui chung ấy, \nhôm nay, 7-11-2016, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) long trọng tổ chức Đại \nlễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội. Cũng trong ngày này 35 năm trước, Đại hội \nđại biểu Phật giáo toàn quốc được tổ chức tại chùa Quán Sứ – thủ đô Hà Nội gồm \n165 đại biểu của 9 tổ chức và các hệ phái Phật giáo trên toàn đất nước Việt \nNam.

Trong ngày trọng đại đó, GHPGVN chính thức được thành lập. Giáo hội đã hoạt \nđộng trong hoàn cảnh đặc biệt vừa thuận lợi vừa khó khăn. Thuận lợi lớn nhất là \nnước nhà vừa được độc lập thống nhất, Tăng Ni Phật tử trên toàn quốc có nguyện \nvọng tha thiết là Phật giáo được thống nhất và phát triển vững mạnh, kế thừa \ntruyền thống 2.000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam, cùng với sự vượt qua những \nkhó khăn trong những thập niên đầu của đất nước mới giải phóng và vươn lên mạnh \nmẽ của đất nước trong thời kỳ mở cửa và hội nhập thế giới, GHPGVN cũng phát triển \nkhông ngừng để có được như ngày nay.

DSC_7498.jpg
Đoàn kết hòa hợp – Trưởng dưỡng đạo tâm – Trang nghiêm Giáo hội

Nhân \nĐại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập này, Giáo hội chân thành kính cẩn tưởng nhớ đến \nchư tôn đức tiền bối lãnh đạo Giáo hội qua các nhiệm kỳ như: Đức Đệ nhất Pháp \nchủ cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Đệ nhị Pháp chủ cố Trưởng lão Hòa \nthượng Thích Tâm Tịch; chư tôn đức Phó Pháp chủ: cố Trưởng lão Hòa thượng Thích \nĐôn Hậu, Hòa thượng Thích Minh Nguyệt, Hòa thượng Thích Mật Hiển, Hòa thượng \nThích Huệ Thành, Hòa thượng Thích Giác Nhu, Hòa thượng Mahasarây, Hòa thượng Thạch \nXom, Hòa thượng Thích Minh Châu, Hòa thượng Kim Minh, Hòa thượng Thích Thanh Bích; \nThư ký Hội đồng Chứng minh Hòa thượng Thích Nguyên Sinh, Hòa thượng Thích Thanh \nChỉnh; cố Chủ tịch Hội đồng Trị sự Hòa thượng Thích Trí Thủ, cố Hòa thượng \nThích Trí Tịnh; cố Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Hòa thượng Thích Thế \nLong, Hòa thượng Thích Thiện Hào, Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Kim \nCương Tử, Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Hòa thượng Thích Từ Nhơn; cố Phó Chủ tịch \nHội đồng Trị sự Hòa thượng Thích Tâm Thông, Hòa thượng Thích Bửu Ý, Hòa thượng \nThích Thuận Đức, Hòa thượng Thích Thanh Chân, Hòa thượng Giới Nghiêm, Hòa thượng \nChâu Mum, Hòa thượng Siêu Việt, Hòa thượng Hộ Nhẫn; Hòa thượng Thích Huệ Hưng, \nHòa thượng Thích Thanh Kiểm; Phó Tổng Thư ký Hòa thượng Thích Từ Hạnh; cố Ni \ntrưởng Huỳnh Liên, cư sĩ Võ Đình Cường, cư sĩ Tăng Quang… Đấy là những vị giáo \nphẩm đã có công lao lớn trong việc xây dựng, củng cố và phát triển Giáo hội từ \nnhiệm kỳ đầu tiên của Giáo hội và chư vị cố Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni \ntrưởng, Ni sư, quý vị cư sĩ trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự từ Trung \nương đến địa phương của Giáo hội qua các nhiệm kỳ.

\n \n

Những \nthành tựu của Giáo hội suốt 35 năm qua là liên tục, ổn định và rất rõ nét, \nchính là nhờ vào tinh thần đoàn kết hòa hợp, sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức, \nhệ phái Phật giáo trong ngôi nhà chung của GHPGVN, Tăng Ni, Phật tử trong và \nngoài nước qua nhiều lãnh vực, thuộc các ban, ngành, viện Trung ương và Giáo hội \nđịa phương. Những minh họa rõ rệt trong từng cơ cấu nhân sự và nội dung hoạt động \ncủa Giáo hội như nhiệm kỳ I có 50 thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị \nsự, đến nay, theo Hiến chương được sửa đổi và bổ sung, Hội đồng Chứng minh là \n89 thành viên, Hội đồng Trị sự 264 thành viên; các ban Trung ương từ 9 ban và 1 \nviện nay là 13 ban, viện và phân viện; các tổ chức Giáo hội từ 27 đơn vị nay là \n63 đơn vị hành chánh Giáo hội với cơ chế tổ chức ba cấp hành chánh trong phạm \nvi cả nước; 8 Hội Phật tử Việt Nam tại nước ngoài; có 4 trường đại học, 34 trường \ntrung cấp Phật học, 8 lớp cao đẳng Phật học và trên 100 tiến sĩ, 100 thạc sĩ và \n2.500 cử nhân, 4.500 Tăng Ni tốt nghiệp trung cấp Phật học cả nước.

Chúng ta \ncũng dễ dàng nhận thấy sự ổn định và phát triển mạnh mẽ của ngành Tăng sự, Hoằng \npháp, Giáo dục Tăng Ni, Hướng dẫn Phật tử; sự tham gia vào các công tác an \nsinh, từ thiện xã hội của Ban Từ thiện xã hội; các cơ sở chùa chiền được trùng \ntu, xây dựng mới; sự nở rộ các ấn phẩm, kinh sách, nghiên cứu dịch thuật, báo \nchí, tạp chí, sự phong phú hợp tác thân hữu với các tổ chức Phật giáo thế giới \nqua hai lần tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc năm 2008, 2014 và Diễn đàn Asean cũng như các cuộc hội nghị quốc tế \ntrong nước cũng như ở nước ngoài.

\n \n

Ngày \nnay, đất nước Việt Nam ta đang phát triển mạnh mẽ và Phật giáo Việt Nam cũng \nliên tục đạt những thành tựu khả quan. Lịch sử đã cho thấy kể từ thời Đức Phật \ntại thế cho đến nay, hễ Nhà nước ủng hộ Phật giáo thì Phật giáo hưng thịnh và đất \nnước cũng hưng thịnh phú cường. Văn hóa dân tộc có sự đóng góp lớn lao của Phật \ngiáo về văn học, triết học, giáo dục, mỹ học, kiến trúc, nghệ thuật… nhất là \nduy trì và phát huy truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam và Phật \ngiáo Việt Nam có tiếp thu và chọn lọc một số nguồn văn hóa khác. Các vị giáo phẩm \nTăng Ni đã từng tham gia việc nước việc dân như tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội, \nHội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tham gia góp phần bảo vệ \nmôi trường và ứng phó với sự biến đổi khí hậu toàn cầu do Liên Hợp Quốc chủ \ntrương; chùa chiền từng là cơ sở giáo dục, là nơi hướng dẫn đời sống tâm linh \ncho mọi người, với công tác từ thiện xã hội hàng năm trên 2.000 tỷ đồng.

Do đó, \ncó thể nói Phật giáo luôn ở trong lòng dân tộc, gần gũi, thân thiết với dân tộc \nhay nói cách khác, Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, làm tốt đạo đẹp đời.

\n \n

Trong \n35 năm qua, với kinh nghiệm sẵn có tự thân mỗi thành viên Giáo hội, nhất là \ntinh thần đoàn kết hòa hợp của các hệ phái Phật giáo, thành viên Giáo hội theo \ntinh thần Hiến chương GHPGVN cũng như 6 điểm chương trình hoạt động của GHPGVN \ntừ nhiệm kỳ I (1981) cho đến nay và mỗi lần đại hội đều có điều chỉnh và bổ \nsung cho phù hợp với từng lĩnh vực thực tế xã hội và sự phát triển của Giáo hội \nvà đất nước cũng như thế giới.

\n \n

Đặc \nbiệt là GHPGVN chúng ta, các thành viên Giáo hội đã thực hiện được lời dạy của \nĐức Phật: “Hội họp trong tinh thần đoàn kết, bàn luận Phật sự trong tinh thần \nđoàn kết, bế mạc cuộc họp trong tinh thần đoàn kết”, và đồng hành cùng dân tộc \ntrong suốt 35 năm qua, nhờ đó mà Giáo hội đã có được sự kế thừa, ổn định và \nkhông ngừng phát triển từ hình thức đến nội dung và kết quả cụ thể đã chứng \nminh trong báo cáo hoạt động thành quả trong 35 năm của GHPGVN.

\n \n

Chúng \nta vui mừng trước thành tựu các Phật sự trong 35 năm qua sẽ làm nền tảng, sức bật \nmới cho công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022) của Giáo hội, các ban, viện \nTrung ương, Phật giáo các tỉnh thành và Giáo hội càng vững bền và phát triển vững \nmạnh theo lý nhân quả và duyên sinh vô tận của Phật giáo. Cứ vững chãi tự tin \nlàm lợi ích cho Đạo pháp và Dân tộc, chúng sinh, góp phần xây dựng dân giàu nước \nmạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh theo hướng phát triển hiện đại thì kết \nquả theo sau như bóng theo hình. Như cố Hòa thượng Thích Trí Thủ, Chủ tịch đầu \ntiên của GHPGVN đã nói: “Những gì Tôi làm lợi ích cho Đạo, là làm lợi ích cho \nDân tộc, những gì Tôi làm lợi ích cho đất nước, dân tộc chính là làm lợi ích \ncho Đạo pháp”. 

\n \n

35 \nnăm hoạt động với những thành tựu khả quan, Giáo hội xin thành kính tưởng niệm \nchư tôn giáo phẩm đã có công đức lớn đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển \nGHPGVN qua các nhiệm kỳ, đồng thời hồi hướng công đức này đến ngôi Tam bảo, đến \nhết thảy chúng sanh, đến đất nước và nhân dân Việt Nam. Nguyện cầu Tam bảo gia \nhộ cho thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh và tất cả chúng sinh đều được an \nvui hạnh phúc.

\n \n

HT.Thích Thiện Nhơn
(Chủ tịch Hội \nđồng Trị sự GHPGVN)
\n \n

_______________

(Theo Diễn \nvăn Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN, tựa của GN)

\n \n

\r\n
[ad_2]

— Đăng bởi V —

Share.

About Author

Leave A Reply

Phòng khám đa khoa quốc tế | Dia chi cat bao quy dau